fbpx

header

Otvoren konkurs za 44. Salon arhitekture: Prijavi svoj rad

Salon arhitekture u Beogradu, 44. po redu, biće svečano otvoren 31. marta 2022. godine, a javni poziv za učešće traje do 25. februara.

 

Salon arhitekture je najznačajnija nacionalna godišnja smotra iz oblasti savremene arhitekture koju od 1974. godine u kontinuitetu organizuje Muzej primenjene umetnosti. Salon pruža sveobuhvatni presek arhitektonske produkcije na nacionalnom nivou uz gostujuće učešće autora sa međunarodne scene i iz regiona.

 

U okviru takmičarskog dela programa dodeljuju se nagrade, priznanja i pohvale u okviru predviđenih kategorija, kao i glavna nagrada Salona – Grand Prix.

 

Tema 44. Salona arhitekture: ZAOKRET

 

Pod ovogodišnjim sloganom ZAOKRET, 44. Salon arhitekture je posvećen saradnji i aktivnom odnosu prema savremenim tokovima arhitektonskog oblikovanja i delovanja u kontekstu aktuelnih društvenih, ekonomskih i klimatskih izazova.

 

U cilju uključivanja različitih perspektiva i šireg promišljanja o ulozi i poziciji struke danas, koncept ovogodišnjeg izdanja Salona arhitekture osmišljen je kroz razmenu javnog i civilnog sektora i blisku saradnju timova Muzeja primenjene umetnosti, Ženskog arhitektonskog društva i projekta PreSalona, posvećenog umrežavanju i razmeni iskustava u nastavnom procesu četiri fakulteta arhitekture i dizajna.

 

Kustoski tim će ove godine težiti unapređenju Salona arhitekture, ne samo kao značajnog preseka savremene nacionalne produkcije, već i kao platforme za intenzivnu razmenu misli, ideja i praksi širokog kruga aktera oko centralne problemske teme Salona ZAOKRET.

 

Kakva bi trebalo da bude, a koja je aktuelna društvena uloga arhitektonske i urbanističke struke u Srbiji.
Kroz istoimeno istraživanje, zajedno sa učesnicima Salona, ali i širom arhitektonskom zajednicom, tragaće se za odgovorima na pitanja: kakva bi trebalo da bude, a koja je aktuelna društvena uloga arhitektonske i urbanističke struke u Srbiji; kako se arhitekti odnose prema činjenici da je dugoročno strateško promišljanje izgradnje društva kroz prizmu zajedničkog interesa i dobrobiti izgubilo primat u korist tržišno orijentisane arhitekture; prepoznaje li se potreba za zaokretom ka vrednovanju stručnih doprinosa u domenima održivosti, cirkularnosti, društvene inkluzivnosti i odgovornosti ili je percepcija uspeha struke zasnovana isključivo na komercijalnoj vrednosti arhitektonskog proizvoda; koliko struka veruje u svoju emancipatorsku, obrazovnu i vizionarsku ulogu i ličnu odgovornost arhitekte; da li je i koliko važna konsolidacija struke i uspostavljanje konsenzusa oko elementarnih vrednosti: društvena, ekološka i kulturološka održivost, rodna ravnopravnost i društvena inkluzivnost, participacija i transparentnost procesa, multidisciplinarnost, otvorenost i dostupnost, zdravlje i dobrobit, tehnološke inovacije u službi čoveka.

 

Zaokret u propozicijama salona

 

U kontekstu “zaokreta” koji polivalentne struke poput arhitekture neminovno čine pred društvenim, ekonomskim i ekološkim izazovima, žiri ovogodišnjeg Salona arhitekture će pristigle radove vrednovati kroz njihovu arhitektoničnost i oblikovanje, odnos prema kontekstu, materijalizaciju (sa posebnim osvrtom na održivost, cirkularnost i inovativnost materijala), programske inovacije, uticaj projekta na korisnike, neposredno okruženje, širi kontekst (sliku grada) i društvo u celini, kao i posebno vrednovati aspekte radova koji direktno odgovaraju na temu Salona, u domenu humanizacije prostora i odgovornosti prema životnoj sredini i izgradnji zajednice.

 

Nove kategorije Salona

 

Pored do sada zastupljenih kategorija: Arhitektura, Urbanizam, Enterijer, Eksperiment i istraživanje, Arhitektonska kritika, Arhitektonska fotografija, Konkursni projekti i Studentski radovi, 44. Salon otvara prostor za nova polja promišljanja uvodeći kategorije Zaštita graditeljskog nasleđa i Virtuelna arhitektura.

 

Ukidanje kotizacija za pojedine kategorije

 

Kao dodatni stimulans kritičkoj misli u arhitekturi i kao podstrek mladim autorima i novim i eksperimentalnim praksama, kustoski tim Salona je odlučio da ukine kotizacije za kategorije: Eksperiment i istraživanje, Konkursni projekti, Fotografija i Studentski radovi.

 

Prijave

 

Prijava se vrši preko vebsajta www.salonarhitekture.rs, rok za prispeće radova je 25. februar, dok će rezultati selekcije biti objavljeni do 3. marta 2022. godine.

 

Žiri Salona

 

Iva Čukić, arhitektkinja, Ministartstvo prostora / Srbija
Diana Dina, arhitektkinja, Haworth Tompkins Architecture / Romania / UK
Zoran Dmitrović, arhitekta, galerija Kolektiv / radio Aparat / Srbija
Dubravka Đukanović, arhitektkinja, direktorka Republičkog zavoda za zaštitu spomenika / Srbija
Slaviša Kondić, arhitekta, Teking Architecture (predstavnik pobednika 43. Salona) / Srbija
ORGANIZACIONI I KREATIVNI TIM 44. SALONA

 

Autori koncepta:
MPU
Žensko arhitektonsko društvo ŽAD
Projekat PreSalona
Dizajn prostorne postavke izložbe:
Moderni u Beogradu
Sve dodatne informacije o 44. Salonu arhitekture biće blagovremeno istaknute na sajtu Muzeja primenjene umetnosti.

close

Prijavite se email adresom, kako biste dobijali najnovije vesti sa našeg sajta.

Vaši podaci neće biti zloupotrebljeni.

Povezane vesti

Popularno

Najnovije

Pozorište