fbpx

header

Konkurs za predstavljanje Srbije na 23. Trijenalu u Milanu 2022.

Muzej primenjene umetnosti

Muzej primenjene umetnosti (MPU) u Beogradu raspisao je Konkurs za predstavljanje Srbije na 23. Međunarodnom trijenalu u Milanu (Triennale Milano International Exhibition) “Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries”, koje će biti održano 2022. godine. MPU je raspisao konkurs u ime Ministarstva kulture i informisanja Srbije, a rok za prijavljivanje je 6. decembar 2021. godine.

 

Trijenale u Milanu/Milansko trijenale još od 1923. godine predstavlja jednu od vodećih institucija kulture u svetu, prenoseći kompleksnost savremenog sveta kroz različite umetničke oblike: dizajn, arhitekturu, vizuelne, scenske i izvođačke umetnosti. Osnovni cilj Trijenala je pronalaženje proširenih i inovativnih načina razmišljanja, spajajući iskustva različitih kultura i jezika. Trijenale u Milanu je institucija u kojoj se umetnost, dizajn, kreativnost i tehnologija, tradicija i inovativnost susreću i spajaju. Mesto na kojem izložbe, susreti, konferencije i performansi podstiču javnu debatu i razmišljanje o ključnim problemima društva.

 

Prema teritoriji, konkurs je republički, prema vrsti je javan, prema zadatku je idejni, a prema obliku je jednostepen.

 

 

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram

 

Објава коју дели Muzej primenjene umetnosti (@mpu.rs)

Ciljevi konkursa

 

U skladu sa konceptom koji odgovara širokoj tematskoj postavci Međunarodne izložbe XXIII Trijenale Milano 2022 „Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries“, konkurs je raspisan za idejna rešenja/projekte/radove iz svih umetničkih oblasti: primenjenih, likovnih, izvođačkih i arhitekture, koji po karakteru mogu biti multimedijalni i interdisciplinarni. Cilj konkursa je izbor idejnog rešenja/projekta/rada za predstavljanje Srbije na XXIII Trijenalu u Milanu, koje će biti otvoreno za posetioce od 20. maja do 20. novembra 2022. godine u prostoru Palazzo dell’Arte, koji je predviđen za međunarodne učesnike.

 

Srbija će se predstaviti u prostoru površine 40 do 50 kvadratnih metara, sajamskog karaktera, a nalaziće se u delovima Curva (na prvom spratu, koji je posvećen međunarodnim predstavljanjima) ili delovima Garden prostora. Postavku čitave izložbe će naknadno definisati arhitekta Francis Kéré.

 

Međunarodnu izložbu XXIII Triennale Milano 2022 će kurirati Ersilia Vaudo, astrofizičarka i direktorka Kancelarije za diverzitet u Evropskoj svemirskoj agenciji (ESA).

Konkursni zadatak

 

Idejno rešenje/projekat/rad mora imati izuzetnu umetničku vrednost i kvalitet od značaja za prezentaciju Srbije na Međunarodnoj izložbi XXIII Trijenale Milano. U tom smislu, idejni umetnički projekat treba da na specifičan, originalan i kreativan način odgovara na osnovnu koncepcijsko-tematsku „Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries“. Učesnici/ce konkursa nude sopstveno tumačenje navedenih pojmova i ukupne koncepcije Trijenala. Konkursom se potencira saradnja umetnika/ica i kustosa/kinja, teoritačara/ki.

 

Međunarodna izložba je zamišljena kao platforma za razmišljanje o tendencijama i protivrečnostima sadašnjosti, o hitnosti izazova sa kojima se trenutno suočava planeta Zemlja. To je prostor za otvorenu, multilateralnu debatu i interakciju, u kojem se spajaju različite discipline, iskustva, kulture i perspektive.

 

“Savremeno doba, sa svojim tehnološkim, biološkim i klimatskim promenama, postavilo je čovečanstvo pred drugačiji svet. Postalo je jasno da je stvarnost puna misterija: ne samo u najudaljenijim krajevima univerzuma […] već i u delovima sveta koji su nam najbliži, kao što su naša tela, gradovi i šume. Pomeranjem našeg pogleda sa antropocentrične izvesnosti i razmenom između umetnosti i nauke, XXIII Triennale Milano 2022 pomoći će posetiocima da se upuste u uzbuđenje traženja, iznenađenja i osećanja krhkosti pred prostranstvom misterija. Brisanjem granica će istražiti kako interakcija između stvarnosti i fikcije može dovesti do novih rešenja i odgovora, razmatrajući pojam instrumenta u širem smislu i prevazilazeći samo njihove mehaničke ili tehničke aspekte. Izložba će istražiti nepoznato svuda oko nas, u potrazi za odnosom koji nije odnos prisvajanja, već deljenja…”

 

Milansko trijenale obuhvatiće niz izložbi koje otvaraju interdisciplinarne perspektive i tačke sagledavanja i promišljanja. Takođe uključuje međunarodna učešća, pod pokroviteljstvom Biroa za međunarodne izložbe (Bureau International des Expositions, BIE). Svemirska agencija (European Space Agency, ESA) odabrana je zbog svoje sposobnosti da predstavlja tačku spajanja disciplina i da uvede narativ koji otvara kritičke pristupe. Dizajn ukupne izložbene postavke će kreirati Francis Kéré, osnivač Kéré Architecture, tima koji deluje između utopije i pragmatizma, stvarajući arhitektonske projekte sa posebnim fokusom na eksperimentisanje sa materijalima velikog simboličkog uticaja, u kojima je mašta podstaknuta pristupom dizajnu pod uticajem afrofuturizma.

 

 

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram

 

Објава коју дели Muzej primenjene umetnosti (@mpu.rs)

 

U organizaciji Trijenala, a pod pokroviteljstvom Bureau International des Expositions (BIE), međunarodna izložba je pažljivo strukturirana od strane Savetodavnog odbora koji čine generalni direktor Fondation Cartier pour l’art contemporain Herve Chandès; filozof i profesor na École des Hautes Études en Sciences Sociales u Parizu Emanuele Coccia; kustos, arhitekta i autor Joseph Grima; urbanistkinja, kustoskinja i autorka Sarah Ichioka; dizajnerka i istraživačica Mariana Siracusa i kustos i osnivač Arts Innovation Weng Ling.

 

Predviđeno je učešće i počasnih gostiju sa posebnim projektima: istoričar umetnosti na Univerzitetu u Milanu Giovanni Agosti; muzičar i pisac Francesco Bianconi; umetnik Romeo Castellucci i predavačica na Politecnico di Milano University Ingrid Paoletti.

 

Kriterijumi konkursa

 

Javni konkurs upućen je svim umetnicima/ama; umetničkim timovima ili grupama umetničkih i autorskih timova.

Moguće je konkurisati novim rešenjima ili sa već izvedenim radom pod uslovom da nije prethodno izlagan.

Umetničko rešenje/projekat/rad kojim se konkuriše mora da sadrži:

 

1. VIZUELNI DEO KONKURSNOG RADA

Vizuelni deo konkursnog rada treba da sadrži odgovarajuću i potpunu vizuelnu dokumentaciju idejnog rešenja/projekta/izložbe sa preciznim opisima za jasno razumevanje svih elemenata idejnog rešenja/projekta/rada.

 

Vizuelni materijal treba da sadrži:
– minimum 5 predložaka idejnog rešenja/projekta/rada, skice, fotografije, 3D vizuelizacije, kolaže ili tehničke crteže, sa imenom autora ili nosioca projekta;
– minimum 5 vizuelnih prikaza izvedenog rešenja/projekta/rada.

 

Preporučeni format za fotografije je JPG, JPEG (odnos strana 3 x 2 sa maksimalnom rezolucijom 3.600 x 2.400 piksela). Video-radovi ili snimci instalacija i performansa (prethodno izvedena dela i predlozi projekata) šalju se u mpg4 formatu u isečcima ne dužim od jednog minuta.

 

Fajlovi koji se šalju preko internet platformami ili CD/DVD/USB ne smeju ukupno biti veći od 100 MB.

Materijal koji se dostavlja elektronskim putem treba poslati u jednom folderu putem platformi za slanje fajlova (Sendspace, Wetransfer) ili putem e-mail poruke, u slučaju da ne prelaze 20 MB.

 

Materijal koji se dostavlja poštom poslati:

– vizuelni/grafički deo na CD, DVD, USB;
– popunjen formular, odštampan.

 

2. TEKSTUALNI DEO KONKURSNOG RADA

 

Tekstualni deo konkursnog rada treba da sadrži:
– popunjen prijavni formular,
– opis projekta, idejni koncept umetničkog rešenja/projekta/rada,
– tehnički opis idejnog rešenja/projekta/rada,
– specifikaciju za konačnu realizaciju idejnog rešenja/rada (potrebni radovi i materijali…),
– budžetsku projekciju za produkciju umetničkog rešenja/projekta/rada,
– biografiju autora ili biografije članova autorskog tima do 2.000 karaktera,
– kontakt podatke autora ili nosioca projekta idejnog rešenja/projekta/rada,
– portfolio (do 10 strana) autora ili svih članova autorskog tima,
– opciono: veb-sajt, linkovi ka elektronskim prezentacijama.

 

Konkursni materijal poslati elektronskim putem i putem pošte.

Elektronski se dostavlja u jednom/jedinstvenom PDF dokumentu.

Poštom se dostavlja vizuelni/grafički deo na CD, DVD, USB uz odštampan popunjen formular.

O kriterijumima i rezultatima konkursa odlučuje Stručni savet, koji je imenovan od Ministarstva kulture, zajedno sa komesarkom nastupa.

 

Uslovi za konkurisanje

 

Podnosilac projekta mora da bude pravno lice.

Autor ili nosilac rešenja/projekta/rada (bilo novog ili izvedenog) mora da ima:
–  II stepen stručne spreme,
–  najmanje jedan realizovan i javno predstavljen umetnički rad/rešenje/projekat.

Pravo učešća na konkursu imaju autori koji su državljani Republike Srbije.

Nosilac projekta, odnosno osoba odabrana od strane autorskog tima mora imati državljanstvo Srbije (dok član autorskog tima može biti i lice koje nije državljanin Srbije).

Prijavom na konkurs i predajom predloga umetničkog idejnog rešenja/projekta/rada, učesnici/e prihvataju navedene uslove i kriterijume ovog konkursa.

 

Predaja konkursnog rešenja/projekta/rada

 

Konkurs je otvoren od 6. novembra do 6. decembra 2021. godine u ponoć.

Kompletna konkursna dokumentacija šalje se elektronskim putem i putem pošte.

Materijal koji se dostavlja elektronskim putem:

– slati sve u jednom folderu putem platformi za slanje fajlova (Sendspace, Wetransfer) ili putem imejl poruke, u slučaju da ne prelaze 20 MB. Fajlovi koji se šalju preko internet platformami ili CD/DVD/USB ne smeju ukupno biti veći od 100 MB.

Materijal koji se dostavlja poštom, poslati:
– vizuelni/grafički deo na CD, DVD, USB;
– popunjen formular, odštampan.

1. U elektronskom obliku na imejl adresu: trijenale.konkurs@mpu.rs .
2.  Poštom na adresu: MUZEJ PRIMENjENE UMETNOSTI, Vuka Karadžića 18, 11.000 Beograd, Srbija, sa naznakom: Prijava na “Konkurs RS – XXIII Triennale Milano 2022”

U razmatranje ulaze blagovremeno predati predlozi, dostavljeni u skladu sa uslovima i kriterijumima konkursa. Za konkursne prijave poslate poštom, verodostojan je žig pošte, odnosno datum slanja pošiljke.

Kontakt za dodatna pitanja u vezi sa konkursom: trijenale.pitanja@mpu.rs do 13. novembra 2021. u ponoć. Odgovori na pitanja biće poslati 15. novembra 2021. na sve adrese u cilju transparentnosti konkursne procedure.

Konkursni materijal se ne vraća.

 

Rezultati konkursa

 

Rezultati konkursa će biti javni i objavljeni do deset dana od isteka konkursa, najkasnije do 16. decembra 2021. godine.

Izabrano rešenje/projekat/rad predstavljaće Srbiju na Međunarodnoj izložbi XXIII Triennale Milano 2022: „Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries“. Stručni savet može odabrati više autora ili autorskih timova ukoliko proceni da postoje umetnički razlozi i tehnički uslovi da više radova bude izloženo u prostoru predviđenom za prezentaciju autora iz Republike Srbije.

Ukoliko se na konkursu pojavi više kvalitetnih umetničkih radova, Savet može doneti odluku o izboru tri rešenja koja će uz saglasnost autora ili nosioca biti predstavljena u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu.

 

Stručni savet

 

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka kulture i informisanja Maja Gojković imenovala je Stručni savet za pripremu nastupa Srbije na XXIII Trijenalu u Milanu. Predsednik Saveta je dr Milorad Mladenović, redovni profesor Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, a članovi: istoričarka umetnosti i umetnička direktorka Drina galerije u Beogradu Nataša Radojević, istoričarka umetnosti i viša kustoskinja u Umetničkoj galeriji “Nadežda Petrović” u Čačku Marija Radisavčević, umetnica i docentkinja na Fakultetu umetnosti u Kosovskoj Mitrovici dr Anđela Mujčić, saradnik u Muzeju nauke i tehnike i  predavač na Akademiji tehničkih strukovnih studija u Beogradu dr Dejan Vračarević i umetnica i docentkinja na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu mr Jovanka Stanojević.

Članovi Stručnog saveta istovremeno sa komesarom/kom, čine sastav žirija javnog konkursa.

Komesarka je istoričarka umetnosti i kustoskinja Biljana Jotić, v. d. direktorka Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu.

 

Kriterijumi za vrednovanje konkursnog projekta

 

– Umetnička vrednost i autentičnost.
– Idejna celovitost.
– Promišljenost umetničke ideje u kontekstu opšte teme Trijenala.
– Umetnička i tehnička razrađenost ideje.
– Tehnička izvodljivost idejnog rešenja, mogućnost realizacije.
– Budžetska usklađenost sa realizacijom.

 

Realizacija odabranog projekta

 

Pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja, raspisivač konkursa, koordinator i realizator celog projekta Međunarodne izložbe XXIII Triennale Milano 2022: „Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries“ je Muzej primenjene umetnosti u Beogradu.

Konkursna budžetska projekcija autora ili nosioca odnosi se isključivo na produkciju rešenja/projekta/rada.

MPU kao realizator projekta snosi troškove kompletne koordinacije i realizacije:
– produkciju celokupnog projekta;
– postavku i opremanje izložbe;
– troškove štampanja kataloga i promo-materijala;
– troškove transporta;
– honorare (autora i stručnih saradnika);
– promociju.

 

Termini

 

Međunarodna izložba XXIII Triennale Milano 2022: „Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries“ traje od 20. maja do 20. novembra 2022. godine.

Konkurs za odabir idejnog rešenja/projekta/rada koji će predstavljati Srbiju na Međunarodnoj izložbi XXIII Triennale Milano 2022 traje od 6. novembra do 6. decembra 2021. Rezultati javnog konkursa biće objavljeni do 16. decembra 2021. godine. Dinamiku realizacije idejnog rešenja/projekta/izložbe određuje MPU, mesec dana nakon objavljivanja rezultata konkursa.

 

Prava i obaveze autora izabranog projekta

 

Sva autorska prava zadržava autor konkursnog projekta. Autor ili autorski tim je dužan da poštuje uslove raspisanog konkursa, kao i obaveze oko realizacije projekta nakon završetka konkursa.

Autorski timovi treba da odaberu jednog predstavnika za sve kontakte oko realizacije projekta – nosilac projekta. Odabrani autor ili autorski tim mora da se uklopi u finansijski plan i dinamiku realizacije koju određuje MPU.

Saglasnost, sa eventualnim primedbama i sugestijama Stručnog saveta i komesara, daje autor ili nosilac projekta, čime se obavezuje da će se pridržavati usvojenog koncepta. Autorski tim je u obavezi da realizuje svoj projekat u dogovorenom roku.

Nakon izbora projekta, potpisaće se poseban ugovor kojim se regulišu vlasnički i autorski odnosi, prava i obaveze između autora i MPU kao realizatora konkursa.

Kompletan tekst konkursa u PDF i DOCX formatu
Formular za prijavu – 23. Međunarodna izložba, Milano (pdf)
Formular za prijavu – 23. Međunarodna izložba, Milano (docx)

close

Prijavite se email adresom, kako biste dobijali najnovije vesti sa našeg sajta.

Vaši podaci neće biti zloupotrebljeni.

Povezane vesti

Popularno

Najnovije

Pozorište